Videos

Trại Hè Từ Tâm 2 - Hiking

Ngày Truyền Thống 2014

Vu Lan 2014

Cây Mùa Xuân 2014

Liên Trại Huấn Luyện Anoma - Ni Liên - Tuyết Sơn 2014

Cây Mùa Xuân 2013

Trại Hè Từ Tâm 2013

Trại Hè Từ Tâm 2013 (Thi đua nấu ăn)

Chu Niên 7 2011-2012

Cây Mùa Xuân 2013

Cây Mùa Xuân 2012 (Múa Lân)

Cây Mùa Xuân 2011 (Slideshow)