Trại Hè Từ Tâm 3 / Chu Niên 14 GĐPT Chánh Hòa

Post date: Aug 18, 2019 7:42:5 AM

Trại hè Từ Tâm 3 và Kỷ niệm 14 năm thành lập Gia đình Phật tử Chánh Hòa đã diễn ra ngày 9-11/8/2019 tại Toro Youth Park thành phố Salinas tiểu bang California.

Đoàn sinh, phụ huynh và huynh trưởng Gia đình Phật tử Chánh Hoà đã đi ngược thời gian trở về với thế kỷ 13, Thời của vua Trần Nhân tông với công cuộc mở mang bờ cỏi và Xiển dương Phật giáo trên đất Đại Việt.

Buổi lễ khai mạc đã bắt đầu với “Hội nghị Diên Hồng”.

Mời quý vị xem hình ảnh và videos của ba ngày trại dưới đây...

Click vào hình để xem album:

Photos by Đăng Huỳnh

Click vào hình để xem videos: