Thư xin phép cho dẫn các em ra ngoài phục vụ cộng đồng

Post date: Dec 11, 2017 7:53:12 PM

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thông báo và mong sự ủng hộ của Phụ huynh, quý Đạo Hữu và các bạn.

The 4th Homeless Event of Ngành Thiếu GĐPT Chánh Hòa.

When: 9:00 - 11:00 AM, Dec 17, 2017

Where:

1/. People's Park in Berkeley

     2556 Haste Street, Berkeley, CA 94704

2/. Martin Luther King Jr. Civic Center Park 

     2151 Martin Luther King Jr. Way, Berkeley, CA 94704

Ngoài công tác Giáo dục của người Huynh trưởng, vào mỗi Quý, nhất là những dịp Lễ, Tết chúng tôi hướng dẫn các em Đoàn sinh (Ngành Thiếu) GĐPT Chánh Hoa, học yêu thương và chia sẻ cho những người nghèo, bệnh tật và bất hạnh, qua những việc phát thức ăn, đồ ấm cho những nghèo, bệnh tật, vô gia cư, quyên góp cứu trợ các nơi, thăm viếng và phát quà ở Viện Dưỡng Lão....Trong thời gian qua chúng tôi nhận thấy các em ngoan hơn, thật vui và hạnh phúc sau những lần làm được những công việc có ý nghĩa như thế, các em rất tự hào bản thân và cố gắng hơn nữa, gieo trồng hạt Bồ Đề và Hạnh Từ Bi trong các em ngay từ khi còn nhỏ.

Đây cũng là cơ hội cho quý anh chị, phụ huynh và các bạn cùng nhau chia sẻ niềm vui cho MÌNH & CHO NGƯỜI!

Vì vậy, chúng tôi rất mong Quý phụ huynh, bạn bè và các em cùng chúng tôi hoàn thành tốt công việc này.

In addition to the education of the leaders, Quarterly, especially the holidays, New Year... we guide young members of GDPT Chanh Hoa, how to understand, love and share whatever they can help to the poor and unfortunate ppl, through the passing food, warm stuffs... to the homeless, fundraising, visiting and giving gifts to the elders at the Nursing Home. Young members get better and happier after those great works, they are proud of themselves and try harder, all of us are doing something to cultivate the Bodhi seeds and Compassion from the childhood. This is also an opportunity for you and for me to share joys and happiness for unfortunate people and ourselves.

Appreciated all your love and sharing!

Nguyện đem Công Đức này

Hồi Hướng vế Tất cả

Đệ tử và Chúng sanh

Đều trọn thành Phật Đạo

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát