Thư Mời Họp Phụ Huynh lần II 2018

Post date: Nov 13, 2018 9:15:57 PM

Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Chánh Hòa và Ban Chấp Hành Hội Phụ Huynh

 Kính Gửi: Quý Phụ Huynh Đoàn Sinh GĐPT Chánh Hòa

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 Thưa Quý Phụ Huynh Đoàn Sinh,

 Đào tạo các  em đoàn viên GĐPT thành những đứa con ngoan, trò giỏi, bạn hiền là bổn phận của Ban Huynh Trưởng và phụ huynh, bởi thế việc cùng nhau hội ý, bàn thảo và biểu quyết để đem sự lợi lạc cho các em là điều cần thiết.   Do đó, chúng tôi Ban Huynh Trưởng và Ban Chấp Hành Hội Phụ Huynh Đoàn Sinh trân trọng kính mời quý vị tham dự Phiên Họp lần thứ Nhì trong năm 2018 với các chi tiết sau:

 Thời Gian: 1:00 PM đến 3:00 PM, ngày Chủ Nhật 16 tháng 12 năm 2018

 Địa Điểm: Thư viện Chùa Phổ Từ

 Cũng trong dịp này, chúng tôi kính mời quý Phụ huynh đến sớm 11:30-12:00 để thăm viếng Giáo Viên/Huynh Trưởng đang hướng dẫn lớp học của con em mình, và sau đó cùng dùng cơm trưa thân mật với Ban Huynh Trưởng GĐPT Chánh Hòa từ 12:15-1:00 giờ trưa.

 Lần nữa chúng tôi thiết tha kêu gọi quý vị sắp xếp việc gia đình để tham dự phiên họp nói trên. Cầu chúc quý vị và thân quyến được nhiều sự An Lạc dưới ánh hào quang của Chư Phật.

 Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

TM. BHT GĐPT Chánh Hòa

TUN Gia Trưởng

 Quang Hiền - Nguyễn Xuân Vấn