Thư Mời Họp Phụ Huynh Kỳ I, 2017

Post date: Jan 04, 2017 5:11:54 AM

Kính mời Quý Phụ Huynh tham dự phiên họp từ 2:00 giờ đến 3:00 chiều Ngày Chủ Nhật 08 tháng 01 năm 2017, nhằm mong muốn quý vị đóng góp ý kiến cho Ngày Hội Xuân Văn nghệ Tết Đinh Dậu 2017, đồng thời kính mời một số phụ huynh vào Ban Tổ Chức. Để cho phiên họp đạt nhiều kết quả tốt đẹp, kính mong quý vị sắp xếp thời gian đến tham dự phiên họp đông đủ.