Thăm viếng Viện Dưỡng Lão 12/24/16

Post date: Dec 20, 2016 11:17:24 PM

GĐPT Chánh Hòa sẽ tổ chức ngày thăm viếng Viện Dưỡng Lão tại San Jose ngày 24 tháng 12 - lúc 3 giờ chiều. 170 phần quà sẽ được các em tận tay trao cho các cụ trong ngày này (quà gồm có: Những cánh thiệp tự tay các em viết, vẽ và trang trí cùng với khăn quàng cổ, vớ và nón ấm cho mùa Đông).

Địa điểm: Life House San Jose Health Center

180 N Jackson Ave

San Jose, CA 95116

Xin quý ACE phụ huynh và thân hữu hãy nhín thì giờ để đưa các em đến địa điểm trên để cùng ACE Huynh Trưởng trong đơn vị Chánh Hòa thực hiện ngày Từ Thiện Mùa Đông của Đơn Vị.

Mọi chi tiết xin liên lạc Huynh Trưởng Nhu Tien Do, Htr. Đặc Trách về Tương Tế Xã Hội của đơn vị.

Kính chúc quý AC một mùa Lễ Mùa Đông ấm áp và đầy hỷ lạc.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

Htr. Diệu Minh - Tuyết Nga