Thông báo về ngày Truyền Thống 10/30/2022

Post date: Oct 27, 2022 2:51:10 AM

Nhằm kế tục xứng đáng tinh thần "Biết ơn, nhớ ơn và đền ơn" của người con Phật, cũng như giữ vững kỷ cương, gia phong nề nếp của tổ chức GĐPT và truyền thống văn hóa Dân tộc Việt Nam, toàn thể Huynh trưởng, Phụ huynh, Đoàn Sinh sẽ tham dự Ngày Truyền Thống tại:

Micke Grove Regional Park

11793 Micke Grove Rd

Lodi, CA 95240

Thời gian: 9:30 AM - 4:00 PM

Trong ngày Truyền Thống sẽ có các trò chơi cho các em vừa chơi vừa học. Kính mong quý PH đưa con em mình đến tham dự đông đủ. Quý vị có thể đi thẳng đến park, hay đến chùa trước 8 AM ngày Chủ Nhật để cùng đi chung.

BHT Chánh Hòa