Thông Báo tạm nghỉ Sinh Hoạt đến sau 5 tháng 4, 2020

Post date: Mar 18, 2020 12:59:46 AM

Kính quý Phụ Huynh Đoàn Sinh GĐPT Chánh Hòa,

Như đã thông báo vào hai tuần trước, vì sự an toàn sức khỏe của các em GĐPT Chánh Hòa đã tạm ngưng sinh hoạt trong 2 tuần, tuy nhiên như quý vị đã biết là tình hình bệnh dịch cúm COVID-19 ngày càng nghiêm trọng hơn, lây lan nhanh, toàn bộ trường học của các em đã đóng cửa trong ba (03) tuần.  Vì vậy Ban Huynh Trưởng kính thông báo đến quý vị là đơn vị tiếp tục nghỉ sinh hoạt thêm ba (03) tuần nữa, đến hết ngày 05 tháng 04, 2020. Tuy nhiên, BHT sẽ theo dõi tình hình diễn biến của mùa dịch bệnh và có thông báo chính thức về ngày sinh hoạt trở lại. 

Trong thời gian này, quý vị hạn chế đưa các em ra ngoài chơi, thăm viếng và đặc biệt nhắc nhở các em Ngành Thiếu không tự ý ra ngoài hoặc họp nhóm bạn bè, các em giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên khi có tiếp xúc bên ngoài.... Quý vị có thể liên lạc với Ban Huynh Trưởng, các Đoàn trưởng (của các em) qua email, tin nhắn hoặc điện thoại trực tiếp, để biết thêm chi tiết hoặc tìm số điện thoại liên lạc của Huynh Trưởng, quý vị vào trang nhà (website) GĐPT Chánh Hòa "gdptchanhhoa.org

Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta nhiều Sức khỏe và Bình An!

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

BHT.GĐPT Chánh Hòa