Thông Báo Tái Sinh Hoạt

Post date: Jul 06, 2021 2:19:46 PM

Ban Huynh Trưởng GĐPT Chánh Hoà xin thông báo cùng quý Phụ Huynh và Đoàn sinh:

GĐPT Chánh Hoà sẽ chính thức tái Sinh Hoạt vào ngày 11/07/2021 (July 11)

Thời gian sinh hoạt: từ 9:30 sáng đến 12h trưa (sau giờ sinh hoạt, các em có thể ở lại dùng cơm trưa tại Chùa hoặc đi về), thời gian và chương trình sinh hoạt có thể thay đổi trong Niên Khóa mới (tháng 9)

Khi vào sinh hoạt, phụ huynh đưa các em vào Đoàn Quán Chánh Hòa để kiểm diện hằng tuần và kiểm tra nhiệt độ, khi đến Chùa sinh hoạt mọi người cần đeo khẩu trang.

Đơn vị sẽ chuẩn bị nước rửa tay khô (hand sanitizer) cho các em.

Chương trình sinh hoạt: Vì trong thời gian Hè ,các em sẽ không có Lớp Việt Ngữ, dành thời gian cho các em Lễ Phật - học Phật Pháp, Hoạt Động Thanh Niên, Văn Nghệ, và vui chơi ngoài trời. Các Đoàn luân phiên ra chương trình sinh hoạt hằng tuần.

Ghi Danh và Khai giảng Niên Khóa mới 2021-2021 dự trù vào đầu tháng 9 năm nay, BHT sẽ có thông báo chính thức vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, trong thời gian Hè nếu phụ huynh mới muốn ghi danh cho các em tham gia GĐPT thì có thể đưa các em vào sinh hoạt chung như một bạn Đoàn trước (phụ huynh mới phải luôn bên cạnh để trông coi các em).

Đồng phục: Khi các em quay trở lại sinh hoạt thì vẫn phải mặc đồng phục, đeo hoa sen, bảng tên, bảng hiệu... Nếu phụ huynh có nhu cầu mua đồng phục mới (trong thời gian qua các em có thể cao lớn hơn, cần mua size lớn hơn), Vui lòng liên lạc Htr. Quảng Sơn (Anh Bồ) # (925) 819-0738 để mua đồng phục mới.

Trong thời gian các em sinh hoạt xin mời quý phụ huynh vào Chánh điện Chùa Phổ Từ để nghe pháp và Tụng Kinh và cung ăn cơm trưa với Đạo Tràng Chùa Phổ Từ. 

Xin liên lạc với Anh Vấn 510-754-1266, chị Nga 415-845-8565 hoặc Chị Tiên 510-364-1762 nếu cần biết thêm chi tiết.