Thông báo nhận đoàn sinh mới 2018

Post date: Jul 13, 2018 4:30:39 AM

Hằng năm GĐPT Chánh Hòa chúng tôi sẽ nhận đơn xin gia nhập GĐPT Chánh Hòa, dành cho các em từ 7 tuổi đến 18 tuổi, cũng như là đoàn sinh cũ đã tạm nghỉ sinh hoạt, nay muốn ghi danh trở lại.

Thời gian nhận đơn: Từ đầu tháng 07 đến hết tháng 08 năm 2018

Xin vào Đoàn Quán GĐPT Chánh Hòa tại Chùa Phổ Từ để nhận mẫu đơn và điền đơn xin gia nhập. 

Kính chúc quý vị và gia đình luôn an lành và hạnh phúc!

BHT.GĐPT Chánh Hòa