Thông Báo ngày khai giảng Niên Khóa sinh hoạt 2019-2020

Post date: Aug 20, 2019 2:54:41 PM

Ban Huynh Trưởng GĐPT Chánh Hòa kính thông báo:

Hoà cùng với không khí hân hoan trở về trường lớp sau ba tháng hè, GĐPT Chánh Hoà sẽ tổ chức ngày Khai giảng niên học mới cho các lớp Phật Pháp, Việt Ngữ và Hoạt Động Thanh Niên cho đoàn sinh vào ngày Chủ nhật, 8 tháng 9, năm 2019 lúc 9:45 AM.

Chúng tôi kính mời quý vị phụ huynh hãy đưa con em về Chùa Phổ Từ trong ngày giờ nói trên để cập nhật thông tin, ghi danh và đưa con em mình vào lớp học. Đây cũng là dịp cho phụ huynh gặp gỡ giáo viên hướng dẫn con em mình cũng như biết nội lệ trong lớp và chương trình học trong niên học.

Chúng tôi kính mong sự hợp tác của quý vị bằng cách đưa con em mình đến đúng giờ và đầy đủ đoàn phục cũng như học cụ. Thư mời và phiếu cập nhật thông tin đã gửi về nhà qua đường bưu điện, kính mong quý phụ huynh đừng quên đem theo để nộp lại cho Ban Huynh Trưởng GĐPT Chánh Hòa trong ngày này.

Cũng trong thời gian này GĐPT  Chánh Hòa cũng đang thu nhận đoàn sinh mới.  Xin download form này để điền và gặp anh phụ tá gia trưởng Quang Hiền để ghi danh.

Hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh trong ngày "đầu" đi học của các em.

Trân trọng kính mời.

Ban Huynh Trưởng GĐPT Chánh Hòa