Tường thuật Ngày Truyền Thống 2022

Post date: Oct 31, 2022 3:13:56 PM

Hằng năm đến ngày Giỗ của Ôn Thiện Minh là các GĐPT đều tổ chức Lễ Truyền Thống, thường là BHD Miền hoạch định và các đơn vị trong Miền tham gia.   Năm nay tại miền Bắc California hai GĐPT Miền Thiện Minh và Miền Liểu Quán đã kết hợp tổ chức với sự chứng minh của HT Phổ Từ (Hayward) va TT Ba La Mật (Stockton) và đông đảo Đoàn sinh, huynh trưởng cùng phụ huynh tham dự.  Thêm một khởi sắc màu xanh hy vọng! 

Hôm qua ngày 10/30/2022 tại công viên Micke Grove Regional Park 11793 Micke Grove Rd, Lodi, CA 95240 đã xuất hiện hơn 250 cánh áo Lam hiền hoà bên cạnh những Y vàng rực rỡ.  Khuôn viên ngập đầy những gương mặt tươi vui đây niềm tin cho tồ chức.    

Trong ngày Truyền Thống sau phần Lễ Nghi cúng giỗ cho Ôn Thiện Minh để tỏ lòng Tri ân, bảy đơn vị trong hai miền đã bày các trò chơi để các em vừa chơi vừa học (hình ảnh minh họa dưới đây) 

Trong ngày này chúng tôi được dịp chúc mừng Sinh Nhật một vị Thầy khả kính của tổ chức GĐPT.  

Thầy tôi vừa trọn bảy mươi 

Tâm an thân khỏe rạng tươi an bình 

Sáng thiền, chiều bước thảnh thơi 

Nhìn hoa, nhìn lá Phổ Thiên hiện về! 

Nhìn Thẩy, người thật nghiêm trang

Gần Thầy, mới biết lòng tràn Từ Bi

Giới hương lan tỏa bình yên 

Tuy Thầy không nói, thương yêu đong đầy. 

Thầy là ruộng phước đầy vơi 

Là nơi Phật tử Áo Lam tìm về...

Chánh Tâm, Chánh Đức, Chánh Hoà 

Chúng con xin nguyện:  tâm ngay ý lành.

Làm quà Khánh Tuế cho Thầy 

Chúng con xin nguyện: trở về thân tâm 

Vâng lời Thầy dạy tu hành 

Ung dung tự tại, không nao núng lòng. 

Chúng con kính lễ Phật đà 

Tri ân Tam bảo hướng về “Thầy tôi” 

Chúc Thầy Pháp thể khinh an 

Cho đàn hậu học: Sáng đường tiền tu. 

Ngày Lễ Truyền Thống đã kết thúc với bài “Giây Thân Ái”… nhưng lạ thay bài hát kết thúc, tay vẫn không rời nhau, vẫn đứng yên như chưa muốn về! 

Htr Diệu Minh ghi lại