Ngày Truyền Thống 2017

Post date: Oct 17, 2017 6:19:5 AM

Ngày Truyền Thống GĐPT Miền Thiện Minh vùng Bắc Cali đã được tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 15 tháng 10 năm 2017 tại trường Sierramont Middle School, San Jose với sự tham dự của GĐPT Anoma và GĐPT Chánh Hòa​.

Xin click vào đây để xem bài tường thuật, hình ảnh và video của Ngày Truyền Thống được đăng trên trang mạng của Ban Hướng Dẫn Miền Thiện Minh.