Ngày sinh hoạt và tu học của GĐPT Miền Thiện Minh 8/20/2017

Post date: Aug 23, 2017 3:12:18 PM

Bởi vẫn còn trong những ngày cuối hè nên Ban Hướng Dẫn Miền Thiện Minh muốn tạo cơ hội cho các em Đoàn Sinh GĐPT tại Miền Bắc California (ba đơn vị: Chánh Đức, Chanh Hoa và Anoma) có dịp được tu học và vui chơi trong cảnh thiên nhiên trước khi bắt đầu cho niên học mới sắp đến.  Do đó BHD Miền đã tổ chức ngày Sinh Hoạt và Tu Học tại Trung Tâm Tu Học Phổ Trí (tọa lạc tại 7233 Pleasants Valley Road, thành phố Vacaville, tiểu bang California, Hoa Kỳ) vào ngày Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017.  Chương trình ngày sinh hoạt có phần chơi và picnic tại Lake Solano Park như sau:

9:30 Tập trung tại TTTH Phổ Trí

10:00 - 11:00 Lễ Phật và gia đình kỳ

11:00 - 12:00  Pháp thoại Ngành Thiếu ( TT Thích Từ Lực)

11:00 - 12:00  Pháp đàm và sinh hoạt ngành Oanh (SC Phổ Châu)

12:00 -13:00 Ăn trưa

13:15 -14:00 Pháp đàm tại công Viên Lake Solano County Park  (8685 Pleasants Valley Road, Winters)

14:15 - 16:00 Sinh hoạt ngoài trời.

16:00 Bế mạc - Hoàn Mãn

Xin click vào hình dưới đây để xem các hình ảnh ngày sinh hoạt và tu học của GĐPT Miền Thiện Minh