Ngày phục vụ Từ Thiện tại Công Viên ở Berkeley

Post date: Dec 05, 2016 8:26:2 PM

Ngày phục vụ Từ Thiện tại Công Viên ở Berkeley ngày sáng Chủ Nhật 4 tháng 12, 2016 đã diễn ra khá thành công. Các em GĐPT Chánh Hòa đã vô cùng hoan hỷ trong lúc trao tặng từng món ăn, đến cái nón cũng như chiếc vớ đến những mảnh đời bất hạnh. Lần nữa xin cám Sự nhiệt tình đóng góp tịnh tài tịnh vật của quý AC và các em Chánh Hòa cho công tác xã hội mà các em ngành Thiếu đã thực hiện được ngày hôm qua.

Nam mô công Đức lâm bồ tát ma ha tát.