Ngày Phục Vụ Từ Thiện lần 2 - Ngành Thiếu

Post date: Mar 21, 2017 5:28:13 AM

Để hướng dẫn và tạo điều kiện cho các em đoàn sinh, học sinh có cơ hội ra ngoài sinh hoạt, học hỏi và thực hành Hạnh Từ Bi, học Hiểu & Biết yêu thương, chia sẻ cho những người bất hạnh, Hôm Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017, BHT GĐPT Chánh Hòa đã tổ chức phục vụ phát thức ăn và đồ dùng cần thiết cho những người vô gia cư tại tại 2 địa điểm:

1. People’s Park: 2556 Haste Street, Berkerley, CA 94704

2. Martin Luther King Jr. Civic Center Park: 2151 M.L.K. Jr Way, Berkerley, CA (cách 5 phút từ People’s Park)

Xin tri ân tất cả các anh chị trưởng, phụ huynh, các em ngành Thiếu GĐPT Chánh Hoà đã đóng góp vật chất & ủng hộ tinh thần cho buổi phát thức ăn, đồ dùng cá nhân cần thiết cho hơn 100 người vô gia cư tại People's Park & Civic Center Park M.L.K .Jr in Berkerley, CA, được hoàn thành Viên Mãn, trong tinh thần hoan hỷ của mọi người, đặc biệt là các em ngành Thiếu và một số em Oanh Vũ nhí.

Nguyện đem Công Đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và Chúng Sanh

Đều trọn thành Phật Đạo