Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Post date: Jan 30, 2019 4:28:10 PM

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nhân Dịp Xuân Về, GĐPT Chánh Hòa, Miền Thiện Minh kính gởi Cánh Thiệp Xuân đến Quý Thầy Cô Cố Vấn Giáo Hạnh, Quý Anh Chị, và Quý Phụ Huynh Đoàn Sinh 

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

BHT GĐPT Chánh Hòa