Mời Tham Dự Lễ Chu Niên lần 16 - GĐPT Chánh Hòa

Post date: Aug 18, 2021 4:55:13 PM

Kính gởi: Phụ Huynh, Đoàn viên, Cựu Đoàn viên , Giáo viên Việt Ngữ GĐPT Chánh Hòa

Quý vị có khỏe không?

Mặc dầu tình hình đại dịch cúm Covid vẫn còn, nhưng hầu hết chúng ta đã được tiêm ngừa, để Kỷ niệm 16 Năm Ngày Chính Thức Thành Lập GĐPT Chánh Hòa, chúng tôi Ban Huynh trưởng Chánh Hòa trang trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm Chu Niên từ:

 1:00 đến 3:00 Chiều, ngày 22 tháng 08 năm 2021, tại Sân sau Chùa Phổ Từ.

Nhằm ôn lại những sinh hoạt trực tuyến trong một năm qua trong thời đại dịch và cơ hội anh chị em Đoàn viên của đơn vị trở về họp mặt -hội ngộ đoàn viên.

Kính mời quý phụ huynh, Cựu đoàn viên  và đoàn viên GĐPT Chánh Hòa về tham dự Lễ Chu Niên lần thứ 16. Sự hiện diện của quý vị là niềm vui, khích lệ và buổi lễ trang trọng hơn. 

Trân trọng,

BHT GĐPT Chánh Hòa