Lễ Phát Thưởng Việt Ngữ & Khuyến Học 2017

Post date: Sep 19, 2017 6:34:34 AM

Để giữ gìn truyền thống hiếu học của dân tộc Việt, cũng như khuyến khích và tán dương thành quả học tập của các em đoàn sinh trong đơn vị GĐPT Chanh Hoa, hôm nay 9/17/17 trong khuôn Viên Chùa Phổ Từ trước tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Ban Huynh Trưởng đã chuẩn bị hơn 60 phần quà để trao tặng cho các em.

Buổi Lễ Phát Thưởng đã diễn thật ấm cúng, vui nhộn và đầy nét hân hoan.