Hình ảnh Chu Niên 13 - GĐPT Chánh Hòa

Post date: Jun 28, 2018 9:7:36 PM

Hình ảnh ngày Chu Niên thứ 13 của GĐPT Chánh Hòa đã được tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018 tại Temescal Regional Recreational Area, Oakland.  Click vào hình dưới đây để xem tiếp.

Photos by Chi Man Ku