Chuẩn bị cho Chu Niên lần thứ 15 của GĐPT Chánh Hòa

Post date: Jun 02, 2020 4:34:29 AM

Thắm thoát mà GĐPT Chánh Hòa cũng gần tròn 15 tuổi vào tháng 8 năm nay.   Để kỷ niệm một chặng đường phát triển của đơn vị, chúng tôi kêu gọi các Anh Chị Huynh Trưởng, Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh của đơn vị giành thời gian này để viết bài cho cuốn Kỷ Yếu Chu Niên lần thứ 15 của GĐPT Chánh Hoà:  

Xin trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các anh chị và các em. 

Ban Huynh Trưởng GĐPT Chánh Hoà