Summer Reading - Đọc Sách Mùa Hè

Post date: Jul 07, 2017 4:3:18 PM

GĐPT Chanh Hoa members:

Our country just celebrated our Independence Day. The freedom is key in helping you become confident and independent readers. We also know that the more you read, the more you will want to read - and the better you become at reading.

So this year, GĐPTChanh Hoa encourage you to read more this summer. The more you read the bigger award you will receive. 

 All you have to do is: read independently or read aloud to parents or siblings. Let's start now and turn in your reading log to the Leader (Ban Huynh Truong) by August 27th. The award will be given by September 10th, 2017.

To write a reading log, note the title and author of the book, the numbers of the pages read,and a response or summary.

Enjoy reading!

Thích đọc sách vẫn luôn là một thói quen bổ ích bởi bên cạnh việc cung cấp kiến thức đọc sách còn mang lại nhiều lợi ích hơn thế nữa. Vì thế bắt đầu mùa hè năm nay GĐPT Chánh Hòa sẽ có quà tặng cho đoàn sinh sau dịp hè. Các em sẽ tự ghi lại quá trình đọc sách của mình trong thời gian từ ngày 7/7/2017 đến 8/27/2017. 

 Xin hãy vào Đoàn Quán Chánh Hoà để lấy mẫu ghi danh. Kính mong phụ huynh hãy nhắc nhở và đôn đốc các em "đọc sách hằng ngày".