Lễ Thọ Cấp Tập cho các Huynh Trưởng Diệu Duyên, Hoa Hồng, Quảng Sơn và Tâm Quảng Đạt 1/1/2017

Post date: Jan 03, 2017 5:2:5 PM

Hôm 1 tháng Giêng năm 2017 tại chánh điện Chùa Phổ Từ, Ban Hướng Dẫn Miền Thiện Minh đã làm lễ thọ cấp Tập cho các Huynh Trưởng:

- Diệu Duyên Nguyễn Thị Minh Ngọc

- Hoa Hồng Tạ Phi Phượng

- Quảng Sơn Nguyễn Văn Bồ

- Tâm Quảng Đạt Nguyễn Công Thành

Chúc mừng các anh chị!