Lễ Phật Đản 2017 PL2561 tại Chùa Phổ Từ

Post date: Jun 01, 2017 5:48:58 AM

Mời quý vị click vào hình dưới đây để xem hình ảnh Lễ Phật Đản PL 2561 đã được tổ chức tại Chùa Phổ Từ hôm Chủ Nhật, 14 tháng 5 năm 2017.