Lễ Phát Nguyện & Lên Đoàn 2017

Post date: Aug 27, 2017 10:48:24 PM

Hình ảnh ngày lễ Phát Nguyện cài hoa sen cho các em Đoàn sinh mới và lễ Lên Đoàn Ngành Thiếu đã được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 13 tháng 8 năm 2017 tại chánh điện Chùa Phổ Từ.