Lễ Khai Khóa Huấn Luyện Trường Kỳ Bậc Kiên - Lộc Uyển

Post date: Nov 16, 2016 1:5:38 AM

Theo nhu cầu cần thiết của các đơn vị sinh hoạt trong vùng Tây Bắc, khối huấn luyện BHD Miền Thiện Minh, dẫn đầu bởi hai Huynh trưởng trong ban Tham vấn Tâm Đẳng và Thị Hưng, Huynh trưởng Phó Trưởng Ban Truyền thống, và ủy viên Nguyên Tâm, đã có buổi lễ Khai Khoá Huấn Luyện Trường Kỳ Bậc Kiên vào ngày 13/11/2016 vừa qua với mười Đoàn sinh ngành Thiếu và Thanh sinh hoạt tại đơn vị GĐPT Minh Quang, tịnh xá Ngọc Sơn, Portland, Oregon.  Xem tiếp...