Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc Kỳ 10

Post date: Oct 27, 2016 11:8:4 PM

Hình ảnh Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc Kỳ 10 tại trung Tâm Phật Giáo Viên Minh, Moore, ngày 10/7/2016 - 10/9/2016.  Đại diện cho Miền Thiện Minh từ GĐPT Chánh Hòa có anh Tâm Thể, anh Vấn, chị Nga, chị Tiên, và chị Vân.

Click vào hình dưới đây để xem tiếp

Credit: Hình từ Facebook của chị Nga