Ngày Truyền Thống 10/23/2016

Post date: Oct 19, 2016 1:32:6 AM

Ngày Truyền Thống GĐPT Miền Thiện Minh sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 23 tháng 10 năm 2016 tại Chùa Phổ Từ, với sự tham dự của GĐPT Chánh Hòa và GĐPT Anoma.