Chánh Hòa Home

Giờ giấc sinh hoạt:

 

Mỗi Chủ Nhật, từ 9:30 AM đến 12:30 PM tại Chùa Phổ Từ (xem lịch trình sinh hoạt để biết thêm chi tiết)

Vắng mặt hoặc nghỉ sinh hoạt xin báo cho:

Các hoạt động khác xin liên hệ:

GĐPT Chánh Hòa