Tin Trong Tuần‎ > ‎

Hình ảnh Chu Niên 13 - GĐPT Chánh Hòa

posted Jun 28, 2018, 2:07 PM by Admin Chánh Hòa

Hình ảnh ngày Chu Niên thứ 13 của GĐPT Chánh Hòa đã được tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018 tại Temescal Regional Recreational Area, Oakland.  Click vào hình dưới đây để xem tiếp.

https://photos.app.goo.gl/53kSzKBASZx3mv7j9
Photos by Chi Man Ku
Comments