Tin Trong Tuần‎ > ‎

Thông báo ghi danh Sinh Hoạt 2020-2021

posted Sep 9, 2020, 8:26 AM by Nhật Thành Chánh Hòa   [ updated Sep 14, 2020, 1:44 PM ]
Kính gửi quý phụ huynh Đoàn Sinh GĐPT Chánh Hòa,

Đầu thư Ban Huynh Trưởng GĐPT Chánh Hòa kính gửi lời thăm sức khỏe đến quý anh chị và thân nhân.
Kính cầu nguyện Hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý thân hữu luôn Thân khỏe, Tâm an.

Thưa quý Anh Chị,

Với tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài và hiện giờ Bộ Giáo Dục đã thông báo tất cả học sinh đều sẽ
tham gia chương trình “Học từ xa – Distance Learning” vào khóa Thu năm 2020. Nhà trường kế bên
Chùa Phổ Từ cũng đã thực hiện quyết định đó, nên đầu niên khóa 2020-2021 của đơn vị Chánh Hòa năm
nay cũng phải tùy duyên theo điều kiện như trên.

Với tình trạng trên, Ban Huynh Trưởng đã biểu quyết và cùng đồng ý đơn vị Chánh Hòa sẽ tổ chức sinh
hoạt trực tuyến ít nhất là từ đây cho đến khi có sự thay đổi kế tiếp. Có nghĩa là đoàn sinh GĐPT Chánh
Hoà sẽ không tới Chùa để sinh hoạt như mọi năm, mà các lớp học của những bộ môn như Phật Pháp,
Việt Ngữ & Hoạt Động Thanh Niên đều sẽ được dạy trên trực tuyến.

Chương trình giảng dạy trực tuyến chắc chắn sẽ khác với những sinh hoạt truyền thống trong đơn vị từ
trước đến nay. Mục đích là nhằm vào việc ôn luyện các bộ môn trong GĐPT và hơn hết giúp cho các em
được “tâm an” bởi hơn lúc nào hết các em cần được sự quan tâm, hỗ trợ và thương yêu của gia đình và
các anh chị trưởng.

Để trấn an cũng như nối kết Tình Lam trong Mùa Dịch, Chánh Hòa đã tổ chức sinh hoạt trên mạng từ
tháng 4 đến nay, nhưng số lượng tham dự hằng tuần rất là khiêm tốn. Tuy nhiên trong thời gian qua,
ban Huynh Trưởng cùng với các giáo viên lớp Tiếng Việt đã tìm hiểu, học thêm và phát triển chương
trình để các em tìm thấy nhiều phấn khởi trong giờ sinh hoạt.

Và ở thời điểm này, chúng tôi xin trân trọng thông báo GĐPT Chánh Hoà sẽ Khai giảng niên khóa 2020-
2021 vào ngày 4 tháng 10, 2020.

Chương trình Sinh hoạt trực tuyến hằng tuần vào ngày Chủ Nhật từ 1:15 pm đến 2:30 pm (có thể thay
đổi theo nhu cầu cần thiết của đơn vị)

Để có thể sắp xếp các em theo đúng trình độ Phật Pháp và Việt Ngữ, chúng tôi thiết tha kêu gọi quý phụ
huynh hãy ghi danh thật sớm cho con em mình. Hạn chót ghi danh là ngày 21 tháng 9, 2020.

Quý vị có thể ghi danh qua những cách sau đây:

Đoàn sinh mới:
1. Điền vào phiếu ghi danh và gửi lại BHT Chánh Hòa
2. Ghi danh online: http://bit.ly/ChanhHoaEnroll

Đoàn sinh đang sinh hoạt: 
Cập nhật thông tin qua Text:
3. Text vào số: 510-395-8099 những thông tin cần thiết ghi danh như sau:

Họ tên Đoàn Sinh
Tháng và năm sinh
Email để liên lạc
Tên phụ huynh để liên lac
Số phone phụ huynh
Yes/No (nếu có thay đổi địa chỉ)

Thí dụ:

Nguyễn văn A
5/2010
myemail@gmail.com
Nguyen thi B
510-123-4567
Yes

Ghi chú: số phone để text này sẽ không có người trả lời, mọi thắc mắc xin liên lạc Gia Trưởng GĐPT
Chánh Hòa qua số phone: 510-754-1266.

Sau khi nhận được đơn ghi danh, BHT sẽ hồi đáp bằng thư gửi/email với link vào trực tuyến qua hệ
thống Zoom cùng với mật khẩu để vào sinh hoạt. BHT kính mong quý phụ huynh quan tâm hỗ trợ con
em chúng ta bằng cách nhắc nhở con em mình vào sinh hoạt đúng giờ, nghiêm chỉnh, tôn trọng nội quy
trong suốt thời gian sinh hoạt.

Nhân dịp Lễ Vu Lan, mùa Báo Hiếu, BHT GĐPT Chánh Hòa kính tặng quý anh chị một cánh hồng tươi
(trong tâm). Xin cầu nguyện chư Phật mười phương gia hộ cho quý phụ huynh cùng quyến thuộc được
bình an, thân tâm thường an lạc.
Mọi thắc mắc xin liên lạc:

Thư Ký: Htr. Lệ Quang - 510-364-1762
Gia Trưởng: Htr. Quang Hiền - 510-754-1266
Liên Đoàn Trưởng: Htr. Diệu Minh - 415-845-8565

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.
BHT GĐPT CHÁNH HÒA
TM. BHT. GĐPT Chánh Hòa
Gia Trưởng
Quang Hiền - Nguyễn Xuân Vấn


Comments