Tin Trong Tháng‎ > ‎

Lễ Thọ Cấp Tập cho các Huynh Trưởng Diệu Duyên, Hoa Hồng, Quảng Sơn và Tâm Quảng Đạt 1/1/2017

posted Jan 3, 2017, 9:02 AM by GĐPT Chánh Hòa   [ updated Jan 3, 2017, 9:03 AM ]
The gadget you added is not valid
Hôm 1 tháng Giêng năm 2017 tại chánh điện Chùa Phổ Từ, Ban Hướng Dẫn Miền Thiện Minh đã làm lễ thọ cấp Tập cho các Huynh Trưởng:

Diệu Duyên Nguyễn Thị Minh Ngọc
- Hoa Hồng Tạ Phi Phượng
- Quảng Sơn Nguyễn Văn Bồ
- Tâm Quảng Đạt Nguyễn Công Thành

Chúc mừng các anh chị!

https://photos.google.com/share/AF1QipPOuwvMfoveWl5oXk6L-E50BiH64iFdLq86kgmB3EW0Na_Utaks43zm12oXGn3OPA?key=RFhuQ2YzbUFrWUlVME1aUE8zaFRVclBCUk0tLUFR


Comments