Tin Trong Tháng‎ > ‎

Lễ Phát Nguyện & Lên Đoàn 2017

posted Aug 27, 2017, 3:48 PM by GĐPT Chánh Hòa
Hình ảnh ngày lễ Phát Nguyện cài hoa sen cho các em Đoàn sinh mới và lễ Lên Đoàn Ngành Thiếu đã được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 13 tháng 8 năm 2017 tại chánh điện Chùa Phổ Từ.

https://goo.gl/photos/gDUKBArPLECKDxaw7

Comments