Tin Trong Tháng‎ > ‎

Lễ Phật Đản 2017 PL2561 tại Chùa Phổ Từ

posted May 31, 2017, 10:48 PM by GĐPT Chánh Hòa
Mời quý vị click vào hình dưới đây để xem hình ảnh Lễ Phật Đản PL 2561 đã được tổ chức tại Chùa Phổ Từ hôm Chủ Nhật, 14 tháng 5 năm 2017.

https://goo.gl/photos/qd6mgaLXdavjkoX19
Comments