Tin Trong Tháng‎ > ‎

Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc Kỳ 10

posted Oct 27, 2016, 4:08 PM by GĐPT Chánh Hòa
Hình ảnh Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc Kỳ 10 tại trung Tâm Phật Giáo Viên Minh, Moore, ngày 10/7/2016 - 10/9/2016.  Đại diện cho Miền Thiện Minh từ GĐPT Chánh Hòa có anh Tâm Thể, anh Vấn, chị Nga, chị Tiên, và chị Vân.

https://photos.google.com/share/AF1QipNRvkjydgDbDdqEjk_YVu2Nso208MMaiiHBlZSfpsTtVCFzZvSodmPQ_wkywMCwNQ?key=S2c0YmlSUUxxVEZlM0ZCUWNZZzBRNDhnMDNCbTlB

Credit: Hình từ Facebook của chị Nga
Comments