Bản Tin

Nhằm chuyển tải những tin tức, cũng như tường trình những Sinh hoạt, tu học và chia sẻ những sáng tác của anh chị em trong Đơn vị, Ban Huynh Trưởng chúng tôi chuyển đến quý vị Bản Tin hàng tháng của Đơn vị.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View
  Oct 20, 2016, 12:12 PM GĐPT Chánh Hòa
Ċ
View
  Oct 20, 2016, 12:12 PM GĐPT Chánh Hòa
ċ

View
Link đến các Bản Tin Chánh Hòa đã được phát hành  Oct 20, 2016, 5:12 PM GĐPT Chánh Hòa